Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

cocuk-gelisimi

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili bilgi, becer tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimine ve uyumlarına yardımcı olan, drama, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır.

Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve çocuk öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş, bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi arttırmıştır.

MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

  • Çocuklarları seven, sabırlı ve hoş görülür
  • El becerisine sahip
  • Görme ve işitme problemi olmayan
  • Görgü kurallarını bilen ve uygulayan
  • Fiziksel ve ruh sağlığı yönünden sağlıklı olan
  • Yaratıcı, araştırmacı, gelişime açık
  • Organizasyon yapabilen
  • Problem çözme ve iletişim kurma becerisine sahip
  • Ekip çalışma ruhuna sahip kimseler olmalıdır…