Okul Müdürümüzden

 

Merhaba,

                Otuz yıllık eğitim geçmişi, deneyimleri ve birikimleri ile Türk Eğitim Sisteminin bir parçası olarak “anaokulundan üniversiteye “ uzanan eğitim kademelerinin bütününde hizmetlerini ve katkılarını sürdürmekte olan Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları ailesine katılmış olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Takım anlayışı içinde kurumsal misyonumuz&vizyonumuz; doğrultusunda çalışmalarımızı artan bir hızla, kendimizi yenileyerek ve zamanla yarışarak sürdürmek kararlılığı içindeyiz..

                Okulumuz, farklı yeteneklere ve potansiyellere sahip gençlerimizi Balkanlar Koleji’ nin özgün eğitim programlarıyla buluşturarak bilgiyi anlamlandıran, kullanan ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tam öğrenme modeli ile “öğrenemeyen birey yoktur” düşüncesini benimsiyoruz. Sürece dayalı değerlendirme ve alternatif ölçme varyasonlarıyla öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmeyi, sosyalleşmelerine katkı sağlamayı, entellektüel düzeylerini yükseltmeyi hedefliyoruz.

                Okulumuz, ülkemizin ve küreselleşen dünyanın gerçeklerini, ihtiyaçlarını dikkate alarak yabancı dil öğretimini kritik süreç olarak değerlendirmektedir. İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Rusça olarak planlanan yabancı dil öğretimi ile “çok dilli okul modellinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Yurt dışındaki eğitim kurumlarıyla ortak diploma programları, öğrenci değişim programları, ortak projeler, işbirlikleri ve kültürel değişim programlarının gerçekleştirilmesi ile de yabancı dil öğrenme süreçlerine katkı sağlanmaktadır. Yabancı dil öğretiminde yaparak, yaşayarak ve konuşarak öğrenmeyi sağlayan öğretim yöntem ve tekniklerini işe koşuyoruz. Uluslararası standartlarda dil seviyelerini ölçen sınavlar gerçekleştiriyoruz. Ölçme sonuçlarının sertifikasyonu için gerekli önlemleri alıyoruz.

                Eğitimde başarının içeriğinin sadece akademik başarı ile sınırlandırılamayacağını, gerçek başarının akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarılarla bütünlük içinde anlamlı ve işlevsel nitelik kazanacağını düşünüyor ve bu yaklaşımın gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanlığın evrensel değerleri, kadim milli değerlerimiz, Cumhuriyetimizin değerleri, Atatürkçü düşünce sisteminin kılavuz ilkeleri, çevre duyarlılığı, estetik duyarlılık, toplumsal sorunlar karşısında ilgili ve duyarlı davranma, eğitim yaklaşımlarımızın önemli ve vazgeçilmez bileşenleridir.  Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmemiz dileklerimle… Saygılarımla.

 

                “Anaokulundan üniversiteye biz eğitim için varız.”

                Hüseyin ONAN

 

                Eryetis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü