Ekim, 2018

AKRAN ZORBALIĞI

KAVRAM OLARAK ZORBALIĞIN TANIMI

     Zorbalık, aralarında fiziksel ve psikolojik olarak güç eşitliği bulunmayan taraflardan daha güçlü olanın,  kendisine göre daha güçsüz olan tarafa, kasıtlı ve sistemli bir şekilde, belirli zaman aralıkları ile uyguladığı, kurbanda korku, endişe duyguları oluşturan ve kurbana zarar verme amacı güden fiziksel, sözel ve psikolojik baskıyı kapsayan bir saldırganlık formudur. Toplumumuzun önemli bir sosyal topluluğu olan okul ortamında özellikle son yıllarda öğrenciler arasında çok sık rastlanan akran zorbalığı; ufak yaş gruplarından ergenlik dönemindeki bireylere kadar  uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir.

ZORBALIK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ

Akran zorbalığı kavramına uygun davranışlara okul ortamında farklı formlarda rastlamamız mümkündür. Zorbalık davranışı yalnızca fiziksel şiddeti içeren davranışları kapsamaz. Ad takma, arkadaşını sosyal ortamlarda, sınıf ortamında küçük düşürme,  tehdit etme ve bu yolla izni olmadan arkadaşının eşyalarını alma, eşyalarına zarar verme,  bireyin fiziksel özelliklerinden kaynaklı farklılıklara saygı duymayarak alay etme, arkadaş ortamında dışlama, bireye vurma,  omuz atma, çelme takma, iteleme ya da tekmele,   bireyi önemsememe, hakkında söylentiler yayma, sürekli olarak kişiyi takip etme, rahatsız edici şekilde bakma zorbalık formundaki diğer davranışlara örnek olarak gösterilebilir. Bu tür davranışların zorbalık olarak tanımlanabilmesi için  ‘’süreklilik’’ ve’’ kurbanın günlük yaşamına devam etmesine uyum sağlamasına negatif etki yapması’’  gerekmektedir.

ZORBA KİMDİR? KİMLER ZORBALIK YAPAR? 

 • Kendine güvensiz, çevresinden korkan, kaygılı ve huzursuz olan kişiler,
 • Zorbalık dışında daha olumlu yollarla iletişim kuramayan, iletişime kapalı ve sosyal becerilere yeteri kadar sahip olmayanlar,
 • Aile içerisinde ya da toplum içerisinde geçmişe dayalı kötü yaşantıları olan bireyler,
 • Öfkesi ile baş edebilme konusunda yeterli beceriye sahip olmayan bireyler,
 • Kendisi ile ilgili iyi duygulara sahip olmayan,
 • Dikkat çekmek, ün sahibi olmak için bu yöntemi kullanan kişiler,
 • “Zorbalık işe yarar” şeklinde yanlış düşünce örüntüsüne sahip olan bireyler zorbalık olarak tanımlanabilecek davranışları gerçekleştirmeye daha açıktırlar.

   ZORBALIĞIN KURBAN BİREY AÇISINDAN ETKİLERİ

 • Okula gitmek istememe,
 • Akademik başarıda düşüş,
 • Dikkat eksikliği,
 • Sosyal ortamlardan uzak durma,
 • İkili ilişkilerde sıkıntılar ve iletişim sorunları
 • Özgüven azalması, düşük öz saygı,
 • Kurban rolünde olan bireylerde, uyku bozuklukları, altını ıslatma, psikosomatik ağrılar, depresyon ve aşırı durumlarda intihar eğilimi görülebilir.

  ZORBALIKTA NASIL MÜCADELER EDİLİR?

    Ailelerin akran zorbalığının birey açısından etkileri konusunda bilinçli olmaları ve çocuklarını aile ortamı içerisinde bu kriterlere uygun olarak değerlendirmeleri, gözlemlemeleri ve çocukta depresyon belirtileri, aile içi çatışmaya yatkınlık, öfke patlamaları gibi durumların sıklık ve şiddeti göz önünde bulundurularak uzman bir yardım almaları gerekebilir.

Hem zorba rolündeki bireyin bu tür davranışlarda bulunmasını önlemek hem de hem de kurban rolündeki birey de görülen olumsuz etkileri azaltabilmek, başedebilmek amacı ile aile içerisinde çocuğun kendisini değerli hissettiği özellikleri ön plana çıkarılarak bunları uygulamaya dökebileceği alanlar, etkinlikler yaratmak gerekir.  Bu tür faaliyetlere örnek olarak, beraber sosyal, sporsal aktivitelere ya da en basit yolu ile çocuk ile iletişim kurabilmek, sohbet edebilmek gösterilebilir.

Eğer çocuk aile içerinde şiddete maruz kalıyor ise ya da sorunların çözümü noktasında şiddetin ve baskın çıkmanın işe yaradığı davranış kalıbını öğreniyor ve ev ortamında bu pekiştiriliyor ise çocuk okul ortamında da bu davranışları arkadaşları üzerinden uygulamaya başlayabilir.   Çocukların ailelerin birey yansıması oldukları ve temel becerileri, iletişim kurma ve sorunlarla başedebilme yöntemlerimi ilk olarak aile içerisinde  deneyimledikleri düşünüldüğünde çocuklara doğru rol model olabilmek ve kendilerini gösterebildikleri güvenli ortamlar yaratabilmek  akran zorbalığı ile baş etmede en  önemli noktalardır.

UNUTMAYIN!
Hiçbir öğrencinin başkasına zorbalık yapmaya, alay etmeye, şiddet uygulamaya, tehdit etmeye ve kimsenin öğrenim hayatını engellemeye HAKKI YOKTUR!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.