Eylül, 2020 – 2021

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

REHBERLİK SERVİSİ NEDİR?

Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüştürmeden çözmelerine yardımcı olan ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunan bir servistir. Okulumuzda bulunan rehberlik servisi; öğrencilerin eğitsel, mesleki ve psikolojik gelişimini takip eder. Okulumuz rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle;

 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,
 • Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,
 • Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini; yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK İLKELERİ NELERDİR?

 • Gizlilik
 • Gönüllülük
 • Süreklilik
 • Kişi haklarına saygı
 • Güven
 • Bireyin değerliliği
 • Bireyin Özerkliği
 • İşbirliği

REHBERLİK SERVİSİ NE DEĞİLDİR?

 • Rehberlik servisi problemleri hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Süreç
 • Sadece problemli öğrencilere hizmet sunan bir servis değildir. Rehberlik okuldaki tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Öğrenciye öğüt veren, telkinde bulunan ve bu yolla öğrencide davranış değişikliğine neden olan bir servis değildir.
 • Öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet etmek ve dertleşmek değildir.
 • Okulda disiplini sağlama, onları kontrol altında tutma ve yargılama işi değildir.

Okulumuzda Bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine :

 • Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
 • Günlük hayatta karşılaştığınız problemlerle baş etmek için ihtiyaç duyulan becerileri kazanmanın yollarını öğrenmek istiyorsanız,
 • YKS ile ilgili bilgi almak istiyorsanız,
 • Ders çalışma alışkanlıklarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız,
 • Başarısızlık nedenlerinizi anlamak istiyorsanız,
 • Sınav kaygısı yaşıyorsanız,
 • Okula ve ortama uygum sağlamakta zorluk yaşıyorsanız,
 • Arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşıyorsanız,
 • Aile içinde problem yaşıyor ve bu konuda biriyle konuşmak istiyorsanız,
 • Hedef belirlemede ve meslek seçiminde destek istiyorsanız,
 • Zamanı etkili şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız,
 • Öfkeli ve öfkenizi yönetme becerisini geliştirmek istiyorsanız, ihtiyaç duyduğunuz anda başvurabilirsiniz.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİNDE

SUNULAN HİZMETLER

EĞİTSEL REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Velileri; öğrencilerin yaş özellikleri, çocuk eğitimi, davranış bozuklukları ve nedenleri konularında bilgilendirmek. Çocuğun okul başarısının öğrencilerin sınıf içindeki tutum ve davranışları ile gözlemlenerek tanınması, ergenlik vb. konularda aydınlatan çalışmalar yapmak.
 • Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlamak ve uygulanmasına müşavirlik etmek.
 • Öğrencilerin hastalıklardan korunma, dengeli beslenme, boş zamanlarını verimli değerlendirme, spor yapmayı alışkanlık edinme, zararlı alışkanlıklardan uzak durma vb. konularda bilinçlenmesini sağlayacak tüm faaliyetlerde öğretmenlerle iş birliği yapmak.
 • Öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak, bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak.

BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek.
 • Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlatmak.
 • Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek.
 • Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak.
 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapmak.
 • Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek.

MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrencimizin kendini tanıması, yetenekleri, ilgileri, tutum, değer ve beklentileri gibi özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasına destek olmak.
 • Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek çeşitli meslek sahiplerini okula davet ederek, son sınıflarımızda uygulanan mesleki gölge programıyla kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı olmak.
 • Üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek.

VELİYLE İŞ BİRLİĞİ

 • Çalışmalarımızın veliye tanıtımını ve öğrenciye yaklaşımda ortak tavır alabilmek için yapılan bilgi alışverişini kapsar.

ÖĞRETMENLERİMİZ İLE İŞ BİRLİĞİ

 • Öğrenciyle doğrudan iletişim halinde bulunan öğretmenler Rehberlik Servisi ile paylaşmak üzere özel ihtiyaçları tespit ederler. Rehberlik Servisi de bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenciler ile bireysel veya grup görüşmeleri düzenlerler. 

İDAREYLE İŞ BİRLİĞİ

 • Okul idaresi, rehberlik servisi, öğrenci, öğretmen koordinasyonunu sağlamak bu çalışmaların içeriğini oluşturur.

REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURU

Eğitim yılı boyunca tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler serbestçe başvurabilirler. Randevu almak hizmetin daha etkili ve planlı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

 

                                                                                   Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen

                                                                                   Fulya Ece KÜÇÜKAKIN

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.