Rehberlik Anlayışımız

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi, tüm öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak, bu özelliklere uygun çalışma biçimleri belirlemek, öğrenci adına çözüm üretmek ya da sorun çözmek yerine ona yol gösterip seçenekler sunmak temel amacımızdır. Böylece öğrencilerimizin kendini tanımasını, çevresiyle uyum içinde olmasını; sanata, spora, çevreye ve öğrenmeye duyarlı olmasını; mutlu ve sağlıklı bir benlik algısına sahip ve yaratıcılığını keşfetmesini amaçlıyoruz.

Temel İlkelerimiz

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PDR hizmetleri kademelere göre farklılık taşısa da temel ilkeler aynıdır.

Bu ilkeler:

1) PDR hizmetleri okulun eğitim-öğretim etkinliklerinden kopuk değildir. Eğitim-öğretim etkinlikleri ile bir bütün olarak yürütülür.

2) PDR hizmetlerinde insana saygı esastır.

3) Gizlilik vazgeçilmez ilkelerimizden biridir. PDR hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

4) PDR hizmetlerinden yalnızca sorunlu öğrenciler yararlanır anlayışı yanlıştır. PDR hizmetleri tüm öğrencilere açıktır.

5) Öğrenci adına çözüm üretmeye ya da karar vermeye ilke olarak karşıyız. Her öğrenci kendisine sunulan seçenekler arasından seçim yapma özgürlüğüne sahiptir.

6) Her birey farklı bir dünyadır anlayışıyla PDR hizmetleri bireysel farklılıklara saygı esasına göre yürütülür.

7) Genel olarak eğitimin hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz. PDR hizmetlerinde de bu ilkeyi temel alıyoruz.

8) PDR hizmetlerinde eğitim sürecine katılan herkesin önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin iş birliğiyle daha etkili bir PDR hizmeti sunmanın önemine inanıyoruz.

9) Tüm PDR çalışmalarımızı bilimsel temellere oturtuyoruz.

PDR Hizmet Alanları

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin de her kademe ve her yaş grubuna ihtiyaçlar doğrultusunda farklı rehberlik hizmetleri sunulsa da bu çalışmaları üç ana kategoride yürütülür.

1- Öğrencilere Yönelik Hizmetler

Her kademe ve yaşta okulumuza yeni başlayan öğrencilere PDR biriminin tanıtılması ve okula uyum güçlüğü çeken öğrencilere alıştırma (oryantasyon) çalışmaları yapılır.

 • Öğrencileri daha iyi tanımak ve onların potansiyellerini ortaya çıkarabilmek amacıyla, öğrencilere, içinde bulundukları yaşın gelişim özelliklerine uygun test ve envanterlerin uygulanır.
 • Her yaşta mesleki ilgi ve yönelim olacağından, öğrencilere içinde bulundukları yaşın özelliklerine uygun mesleki bilgilendirme çalışmaları yapılır, çeşitli test ve envanterler uygulanır.
 • Her öğrencinin gelişimi çok boyutludur ve farklılıklar gösterir. Öğrencileri daha iyi tanımak amacıyla test dışı tekniklerden (gözlem, görüşme vs.) yararlanılır.
 • Bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmetleri yürütülür.
 • Bir üst sınıfa, bir üst okula yada mesleğe ve hayata hazırlık amacıyla bireysel yada grup görüşmeleri yapılır.
 • Madde kullanımı ve bağımlılığı, teknoloji kullanımı ve bağımlılığı, öfke kontrolü, ergenlik dönemi ve cinsel eğitim, zorbalık ve siber zorbalık, iletişim becerileri gibi konularda çalışmalar yapılır.
 • Basılı ve görsel materyallerle çeşitli amaçlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılır.

2- Velilere Yönelik Hizmetler

Öğrencilere yönelik yapılan çalışmalardan iyi bir sonuç alınabilmesi için velilerle iş birliği yapmanın zorunluluğunu biliyoruz. Bu yüzden okulumuzda öğrencilerle yürütülen rehberlik çalışmaları paralel olarak velilerle de yapılır.

Bu doğrultuda:

 • Sene başı tanışma toplantıları yapılır.
 • Öğrencileri daha iyi tanımak adına veli görüşmeleri yapılır.
 • Aile içi iletişim, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı ve aileye düşen görevler, mesleki tercihler ve doğru yönlendirme, ihmal ve istismar gibi konularda seminerler yapılır.
 • Çeşitli konularda ve periyotlarda bilgilendirici bültenler hazırlanır.
 • Veli-öğrenci-öğretmen iş birliğine dayalı etkinlikler organize edilir.

3- Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

Rehberlik hizmetlerinin doğru yürütülebilmesi ve başarılı sonuçlar vermesinin bir yönü veliye bağlıysa diğer bir yönü de idare ve öğretmenlerle iş birliğine bağlıdır. Bu amaçla okulumuzda rehberlik hizmetleri yürütülürken gerek sınıf öğretmenlerine gerekse branş öğretmenlerine yönelik çalışmalar yapılır. Bu, aynı zamanda okulumuzda ortak bir rehberlik anlayışını yerleşmesi için gerekli bir durumdur.

Bu amaçla;

 • Öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri, iletişim becerileri, sınav sistemleri, sınıf içi öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesi gibi konularda çalışmalar yapılır.
 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar dosyalanıp sınıf öğretmenine verilir.
 • Akademik veya psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak için öğretmenlerle iş birliği yapılır.
 • Gizlilik gerektirmeyen bilgiler çeşitli toplantılarda öğretmenlerle paylaşılır.

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen

Fulya Ece KÜÇÜKAKIN

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.