SSS

sss-1

Soru :  Nasibe Eryetiş Anadolu Sağlık Meslek Lisesi  hangi alanlarda hangi program eğitimi vermektedir?
Okulumuz Hemşire Yardımcılığı alanında teknik ve meslek programı eğitimi vermektedir.

Soru :  Sağlık Meslek Lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar hangi unvanla mezun olmaktadırlar?
Hemşire Yardımcılığı bölümü mezunu  öğrencilerimiz Hemşire Yardımcısı olarak  mezun olurlar. Klinik destek elemanı kadrosunda görev alırlar.

Soru :  Teknik ve Meslek Program arasındaki fark nedir?

Teknik program, fen lisesi düzeyinde fen dersleri almakta olup akademik başarısı üst düzeyde öğrencilerden oluşurken meslek programında böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

Soru :  Teknik ve Meslek Program mezunlarında okul birincisi seçimi nasıl yapılır?

Teknik program ve meslek programı ayrı ayrı okul birincisi seçilerek okul birincisi haklarından yararlanırlar.

Soru : Mezunlar Kariyer Basamaklarında Nasıl İlerlemektedir?
Mezunlarımız mevzuat çerçevesinde sınavla herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna devam edebilecekleri gibi kendi alanlarında bir program seçerlerse ek puan almaktadır.

Soru : Mezunlarınız hangi alanlarda işe yerleşmektedir?
Mezunlarımız KPSS  ile Devlete ait sağlık kurumlarında çalışabildiği gibi mezun olur olmaz özel sağlık kuruluşlarında bölümleri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Soru : Okulunuzda öğrenci kayıtları nasıl gerçekleşmektedir ?
Okulumuzda öğrenci kayıtları orta okulu bitiren her öğrenciye açıktır.
Kontenjan müsait olduğu taktirde;  Sağlık alanında eğitim almasında sakınca olmayan öğrencilerden Anadolu Liselerine giriş şartlarını taşıyan her öğrenci, sınıf ağırlıklı ortalama derecesine göre ön kayıtla kaydolmaktadır. Ağırlıklı ortalaması 70’in üzerindeki öğrenciler teknik programa kayıt olurlar.

9. sınıftan 10. sınıfa geçen öğrencilerden Teknik Programa geçiş akademik başarı not ortalamasının 70 olması ile mümkündür.

Soru: Okulunuza en son kayıt tarihi ne zamandır? Kimler başvurabilir?
Sağlık Meslek Liselerine kayıtlar,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği, Liselere Yeni Kayıt Yaptırma süresinin bitiminde son bulmaktadır.

Okulumuza yıl içerisinde de anadolu ve meslek liselerinden öğrenci nakli yapılabilmektedir.

Soru : Okulunuza ara sınıflardan öğrenci alınmakta mıdır?
Okulumuzun 11 ve 12. sınıflarına sadece sağlık meslek liselerinin uygun bölümlerinden ve uygun seviyelerinden öğrenci nakli alınabilmesine rağmen 9. ve 10. sınıfta her tür okul ve bölümden nakil yapılabilmektedir.

Soru : Okulunuzun Laboratuvar, Atölye ve uygulamalı derslerle ilgili imkanlarından söz eder misiniz?
Okulumuzda  Bölümlerle ilgili çok gelişmiş uygulama Laboratuvarları ile Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilişim laboratuvarları mevcuttur.

Soru : Okulunuz pansiyon hizmeti sunuyor mu?
Okulumuzda pansiyon hizmeti verilmemektedir. İl dışından gelen öğrencilerimiz ev kiralamakta veya çevredeki öğrenci yurtlarından, otel ve pansiyonlardan yararlanarak barınma sorunlarını çözmektedirler.

Soru : Okulunuzun eğitim kadrosu hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Eğitim kadromuzun oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir. Özellikle Meslek Dersleri öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kabul ettirmiş, sağlık branşındaki  tecrübesi ile eğitim tecrübelerini bünyelerinde birleştirmiş deneyimli öğretmenlerden   oluşmaktadır. Kültür dersleri öğretmenlerimiz alanlarında iddia sahibi, dinamik ve görev heyecanı yüksek eğitim gönüllüleridir.

Soru: Eğitim yaklaşımlarınızı ve eğitim ortamlarınızı merak ediyorum.
Eğitim yaklaşımımız, sağlık mesleğinin temel kavram, kural, ilkelerini en detay noktalarına kadar öğretmeye, teorik bilgileri uygulama alanına taşıyıp beceri haline getirmelerini sağlamaya, araştırma yapmaya ve sorumluluk bilinci vermeye yöneliktir. Öğrenciler okul yönetimi tarafından yakından takip edilmekte ve öğrencinin ailesi ile iletişim sağlanarak BİRLİKTE DEĞERLENDİRME YAPILMAKTA VE GEREKLİ EĞİTİMSEL ÖNLEMLER ALINMAKTADIR.

“Her öğrenci bizim için değerlidir ve her öğrenci mesleki açıdan yeterli eğitimi almış olarak mezun edilmelidir.” Bu bizim eğitim yaklaşımımızın özetidir. Okul ortamının, fiziki şartlardan sosyal şartlarına kadar öğrencinin kendisini huzur içinde hissettiği bir kurum olması için tüm tedbirler alınmakta olup, bu konuda öğrencilerimizin ve velilerin memnuniyeti temel gösterge olarak kabul edilmektedir.

Soru : Eğitim ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Eğitim ücretlerimiz makul, ödenebilir aylık taksitler halindedir.

Soru: Neden Özel Nasibe Eryetiş Anadolu Sağlık Meslek Lisesini seçmeliyiz?
Eğitim açısından;
Okulumuz kolej eğitimi vermektedir.

Haftada 46 saate varan eğitim; maksimum 24 kişilik sınıflarda, yoğun pratik eğitimiyle beraber, yabancı dile önem verilerek sunulmaktadır.

İkinci yabancı dil olarak meslek Almancası ve işaret dili eğitimi alarak emsallerine göre çok daha üstün yetişmektedirler

Öğrencilerimizin özgüvenini arttırmak amacıyla yakın savunma eğitimi verilmektedir.

Cumartesi günleri, öğrencilerimiz okula gelerek, ÜHAP programı çerçevesinde üniversiteye hazırlanır..

Öğrencilerimizin gelişimine; öğretim yılı boyunca yürütülen projeler, sosyal ve kültürel etkinliklerle katkı sağlanmakta, yurtdışı eğitim ve işbirliği projeleriyle uluslararası gelişmeler yakından takip edilmektedir.  Yurtdışı kardeş okullarımızla yapılan anlaşmalar gereğince, öğrenci-öğretmen yurtdışı hareketliliği sağlanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Leonardo Da Vinci mesleki Eğitim programları uygulanmaktadır.

Okulumuz e twinning çalışmaları ile EUROPEAN QUALITY LABEL belgesi ile belgelendirilmiştir.

Okulumuzla bölgemizde bulunan kamu ve özel hastaneler arasında imzalanan protokol ve işbirliği anlaşmasına dayalı olarak, mesleki beceri eğitimi ve yaz uygulama stajlarında, ayrıca mesleki gelişme seminerlerinde bölgemizdeki  hastanelerin imkânlarından yararlanılmaktadır.  Ayrıca, diğer devlet ve özel sağlık kuruluşlarıyla da işbirliklerimiz sürmektedir.

Fiziki Şartlar bakımından;

Okulumuz Pendik merkezde, 6 dönüm yeşil arazi içerisinde, kampüs olarak hizmet vermektedir. Okulumuzda yeşillikler içerisinde pozitif enerji veren, eşsiz doğa ve deniz manzarası ile kampüs havası içerisinde, huzurlu bir eğitim sunulmaktadır.

Hizmet binalarımız “okul” amaçlı inşa edilmiştir. 500 kişiye hitap eden yemekhanemiz mevcut olup, yemeğimiz kendi mutfağımızda hazırlanıp sunulmaktadır.

Kampüsümüzün tüm birimleri, okulda bulunması gereken özelliklere uygun olarak düzenlenmiştir. Okulumuzda modern konferans salonu ile birlikte; kütüphane, beden eğitimi, resim ve müzik çalışma alanları ile açık ve kapalı oyun alanları yer almaktadır.

Mezun Öğrencilerimizin Avantajları Bakımından;

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, sağlık alanında  öncelikle  tercih edilecektir.

Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerin avantajlarından biri, diğer meslektaşlarına göre ileri derecede İngilizce öğrenerek mezun olabilme imkanına yanında 2. yabancı dil olarak  Almanca öğrenme ve M.E.B’den onaylı işaret dili sertifikasına sahip olma ayrıcalığının bulunmasıdır. Türkiye’de bulunan resmi ve özel tüm sağlık meslek liselerinden farklı olarak, işaret dilini öğrenme ve bu alanla ilgili öğrenim sertifikasına sahip olma imkanlarının bulunmasıdır.

Bu özellikler, öğrencilerimizin meslek mensubu olarak göreve başlarken diğer meslektaşlarına göre, mesleğe iki adım önde başlamalarını sağlayacaktır.

Sevgili öğrenciler; İnsana hizmetin en kutsal kabul edildiği sağlık alanında yetişmek ve mezun olduğunuzda hem kolayca bir yüksek öğretim kurumuna devam edebilmek, hem de kamu veya özel sektörde iş bulabilmek için, sizler de farkımızdan dolayı bizim okulumuzu tercih etmelisiniz.

Farkınız fark edilecektir!